Infra Szalon Házirend

A Házirend célja, hogy meghatározza Szalonban tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek. Előírja továbbá a szalonban található berendezési tárgyak, eszközök, az alakformáló gépek rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére vonatkozó követelményeket.

A Házirendet üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja, illetve kiegészítheti, továbbá a Házirend minden vendég számára a  Szalonban és a honlapon elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.

Általános szabályok

Az Infra Szalonban található eszközök, az alakformáló gépek kizárólag rendeltetésének megfelelően használhatók. Szolgáltatásaink használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, illetve ebben a Házirendben foglaltakat.

Az Infra Szalonban tilos:

 • a dohányzás, alkohol, kábítószer és tiltott doppingszerek fogyasztása,
 • minden olyan tevékenység, amely a szalon szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
 • veszélyes anyag vagy tárgy, illetve állatok bevitele,
 • a szalon berendezésének rongálása, nem rendeltetésszerű használata.

A Szalon szolgáltatásait kizárólag nyitvatartási időben (Hétfő-Péntek: 8-20 óra, Szombat: 8-12 óra) lehet igénybe venni.

Az Infra Szalon szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezethet. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt harmadik félnek nem adhatja ki. Az adatkezelés üzemeltető az Adatvédelmi Szabályzatban leírtaknak megfelelően végzi.

A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat, a vendég köteles megtéríteni. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen viselkedéséből erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, értékekért. 

Vendégek nyugalma érdekében a szalonban a Szalonban az edzést végző vendég és annak 1 kísérője tartózkodhat egyidőben. Amennyiben ettől több személy tartózkodik egyidőben a szalonban, akkor a személyzet felszólítására kötelesek a szalonon kívül várakozni.

A szalon területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén) – 104
Tűzoltóság (tűz esetén) – 105
Rendőrség (rendbontás esetén) – 107 

Edzésekre, gépek használatára vonatkozó szabályok

 1. Vendégeink egészségének megóvása és a biztonságos edzés érdekében az első edzést megelőzően vendégeinket tájékoztatjuk az edzés kockázatairól, illetve arról, hogy mikor nem javasolt az edzés. A szalon személyzete megtagadhatja az edzést ha úgy ítéli meg, hogy az edzés a vendég egészségi állapotát veszélyezteti.
 2. Vendégeink részéről az első edzés előtt „Beleegyező nyilatkozat” kitöltése és aláírása szükséges. Az edzést mindenki saját felelősségére végzi.
 3. Az edzés megtagadható attól a Vendégtől, aki az edzésre alkalmatlan állapotban jelenik meg (pl. alkoholos állapotban, nem megfelelő viselkedést tanúsít, nincs alkalmas öltözéke, egyéb egészségügyi kockázat felmerül, stb.), inzultálja a személyzetet, nem tartja be annak utasításait, rongálja a szalon berendezéseit, vagy nem hajlandó a „Beleegyező nyilatkozat”-ot aláírni.
 4. Kiskorú Vendég esetén az edzésre a szülő hozzájárulásával, annak jelenlétében, a „Beleegyező nyilatkozat” szülő általi aláírását követően van lehetőség.
 5. Az gépek használata a személyzet engedélye és felügyelete nélkül tilos.
 6. Az edzések előzetes bejelentkezéssel vehető igénybe. Egy edzés 30 percig tart. Amennyiben valaki késik az edzésről, tudomásul veszi, hogy be kell az fejeznie a következő lefoglalt időpontig. Ilyen esetben teljes edzés díját számoljuk fel.
 7. Kedvezményes áron kínált próbaedzésre egy személy kizárólag egy alkalommal jelentkezhet be. A próbaedzés 24 órával előtte lemondható, azonban ha a Vendég nem jelenik meg a próbaedzésen és időben nem mondja le, akkor újbóli kedvezményes próbaedzésre nincs lehetőség.  
 8. Időpontot lemondani 24 órával előtte lehet kizárólag a feltüntetett telefonszámon. Fenntartjuk a jogot, hogy ha a bejelentkezett időpontra nem jelenik meg Vendégünk, akkor az edzés díját teljes egészében felszámoljuk vagy a bérletből levonjuk.